Ture 21

Spored tur Društva v letu 2021

koledarski Seznam tur z vodniki

Več informacij o posamezni turi dobite s sporočilom kakšen teden pred izvedbo ture, če ste naročeni na novice PD VIDEM KRŠKO (http://pdvidemkrsko.si/narocilo-novice/) in z objavo obvestil na spletni strani društva, sicer pa lahko o informacijah poizveste tudi pri vodnikih, ki so navedeni za vodenje (poimenski seznam s telefonskimi številkami na http://pdvidemkrsko.si/vodniki/)