Lokacija tabora 2020


Leta 2020 imamo namen izvesti tabor v Lepeni (Tabor OS-20),  približno 5 km dolgi ledeniški dolini v Julijskih Alpah, ki je ena od manjših stranskih dolin Trente v Triglavskem narodnem parku. Na koncu doline, pod steno Malega Lemeža, je močan kraški izvir s slapom potoka Lepenjica (tudi Lepena), ki se izliva v Sočo. Nad njo se vzpenjajo Črni vrh, Kaluder, Veliki Lemež, Lipnik, Hudi vrh in severni rob Golobarja.

V zatrepu doline stoji Dom dr. Klementa Juga v Lepeni, ki je priljubljeno izhodišče za dostop do Krnskega jezera, na začetku pa je večje turistično naselje z gostiščem in športnimi igrišči. Na mestu, kjer se dolina Lepene odpira v Trento, se začnejo velika korita Soče.

V dolini leži tudi raztresena vas Lepena, sestavljena iz več delov, ki nosijo ledinska imena: Labrje, Log, Klin in Konec. Po dolini je speljana cesta dolga 6 km, ki se pri Kufenku odcepi od ceste Bovec-Trenta. Zgrajena je bila med prvo svetovno vojno in imela svoj podaljšek čez Duplje pod Bogatin. Odsek od konca doline je propadel in danes služi kot planinska pot mimo Doma pri Krnskih jezerih proti Komni.

Ob izlivu Lepenjice v Sočo je veliko prodišče, kjer raste v velikem obsegu lapuh, ki mu domačini pravijo lepenje, od tod ime potoka in doline.

Tabor bom postavili v bližino sotočja rek Soče in Lepenjice na urejenem tabornem prostoru Roda Tolminskih puntarjev. Na tabornem prostoru je WC, prav tako pa tuši, voda in elektrika. 

 

contentmap_module
Na zemljevidu so označeni taborni prostori OUTSIDER 19, OUTSIDER 20 in OUTSIDER 21 ter nekaj znamenitih točk, ki jih bomo obiskali v času taborjenja. S klikom na označbo dobite o tem še več informacij... TOČKE ZA LETOS SO OZNAČENE z RUMENO PIKO.

 


Natisni