Organi

Organi društva

Vizija in nagovor predsednice za mandatno obdobje 2020-2040

Zavedam se, da mi je ob nastopu funkcije predsednice Planinskega društva Videm Krško zaupana zahtevna naloga nadaljevanja dobro začrtanega dela društva v prihodnje. Še več, pričakuje se, da se društvo razvija in raste v skladu s novimi smernicami današnjega časa – sobivanje z naravo postaja vse bolj pomembo. Ljudje smo družbena bitja, ki pa nas sodobni trendi hkrati bolj in bolj odtujujejo in osamljajo. Sama sem optimistka in verjamem, da se čedalje bolj zavedamo nujnosti vrnitve k naravi, gibanju, preprostosti in druženju, kar pa planinstvo kot dejavnost spodbuja.

V mojem mandatu, si bom zato prizadevala, da okrepim sodelovanje z lokalno skupnostjo, saj na ta način lahko naredimo več za promocijo planinstva kot dejavnosti, ki krepi telo in duha.

Želim, nadaljevati v smeri, ki si jo je zastavilo društvo v preteklosti. Trudila se bom, da bo društvo organiziralo in izvajalo več dejavnosti za vključevanje mladih. Plodno sodelovanje z Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško bomo poskušali še okrepiti s promoviranjem planinstva na ostalih šolah v krški občini.

Veliko se nadejam tudi od sodelovanja s srednješolskim centrom v Krškem s katerim že sodelujemo pri mladinskem taboru za mlade Outsider in z udeležbami na izletih mladinskega odseka. Menim, da je to dober način za motiviranje novih mladih članov za usposabljanje kadrov v planinstvu. Eden pomembnejših ciljev društva je bil do sedaj in tako bo tudi v prihodnje, pridobivanje novi usposobljenih vodnikov in markacistov. Ti lahko obogatijo naš program tur ter polepšajo in začrtajo nove pohodne poti po Krškem in okolici.

Velik cilj za društvo je še registracija planinske koče na Grmadi, pridobitev oskrbnika in odprtje koče za javnost. Na tem področju smo v preteklih mandatih že marsikaj postorili, potrebno pa je nadaljevati delo in ljudem, ki se želijo pri koči okrepčati, to tudi omogočiti. Velik obisk te točke nad Krškim že zdaj nakazuje, da je interes velik. Pomembna podlaga za to je še dogovor z lastniki parcel, ureditev in markiranje poti na Grmado, ki je trenutno najbolj priljubljena.

Naj zaključim z željo, da bi doseganje vsega napisanega pripomoglo k povečevanju številčnosti članstva našega društva, kar pomeni, da si bomo lahko v prihodnje zastavljali še številne nove cilje, ki bi izboljšali kvaliteto družbenega življenja v naši občini.

Jasminka Kovačič, predsednica PD Videm Krško

Upravni odbor

KOVAČIČ JASMINA, predsednica

KOSALEC BOŽO podpredsednik, predsednik gospodarske komisije

KOLAR ERNA blagajniško delo, evidenca članstva in članarina

LAVRENČIČ VERENA tajniška dela, organiziranje tradicionalnih pohodov in drugih prireditev

LEKŠE IRENA, finance in računovodstvo, tabori, koordinacija s “ciciplaninci”, skupino starejših planincev in društvom Zmagovita pot


KRAMAR DRAGO načelnik vodniškega odseka, vodnik


ZAKŠEK TONE, načelnik mladinskega odseka, vodnik


MIRTIČ STANE,  načelnik markacijskega odseka, vodnik, namestnik praporščaka

ŠPAN ALENKA, članica mladinskega odseka, spletna stran, koordinacija s ŠC Krško – Sevnica

MARTINČIČ ANDREJ, vodnik, član mladinskega odseka, koordinator za turnokolesarski odsek

OMERZEL VOJKO, član gospodarskega odseka

NADZORNI ODBOR

 1. MLAKAR ANA predsednik 
2. KARABAŠ BRANKA članica 
3. LES TONČKA članica 

ČASTNO RAZSODIŠČE

ČASTNO RAZSODIŠČE
1. BOŽIČNIK ZLATA predsednica
2. OMERZEL MARTA članica
3. GABRIČ JOŽICA članica

1. KRAMAR DRAGO načelnik vodnikov

2. HRUŠOVAR BORIS vodnik 

3. KOVAČIČ JASMINA vodnica 

4. MARTINČIČ TONE vodnik 

5. MARTINČIČ ANDREJ vodnik

6. MIRTIČ STANE vodnik

7. PERŠIČ PIA vodnica

8. RADOJČIČ MILAN vodnik

9. ZAKŠEK ANTON načelnik MO

1. ZAKŠEK TONE načelnik  

2. MARTINČIČ ANDREJ član  

3. ŠPAN ALENKA članica  

 1. PERŠIČ PIA načelnica

 2. MARTINČIČ ANDREJ član

 1. BOGOLIN STANE praporščak

 2. MIRTIČ STANE namestnik

GOSPODARSKI ODSEK

 1. KOSALEC BOŽO predsednik 

2. KOVAČIČ IVAN član 

 3. URBANČ SUZANA članica

 4. OMERZEL VOJKO član

 5. NOVAK ZVONE član 

6. ŠTAMFELJ ALOJZ član 

 7. BOGOLIN STANE član 

8. KOSTANJŠEK FRANC član

9. LUPŠINA PETER član

10. KRANJEC IGOR član

1. MIRTIČ STANE načelnik 

2. OMERZEL VOJKO član

3. BOGOLIN STANE član 

 1. PERŠIČ PIA načelnica

2. SIMONČIČ BREDA članica

 1.BOŽIČNIK ZLATA predsednica

2. KRAMAR DRAGO član

3. KOLAR ERNA članica