Organi

Organi društva

Upravni odbor

1. LEKŠE IRENA predsednica
2. KOSALEC BOŽO podpredsednik, nadomeščanje predsednice, nad. preds. gosp. komisije
3. KOLAR ERNA blagajniško delo, evidenca članstva in članarina
4. BOŽIČNIK ZLATA tajniška dela, organiziranje tradic. pohodov in drugih prireditev
5. KOSTANJŠEK FRANC predsednik gospodarskega odseka, skrbnik na Grmadi
6. KRAMAR DRAGO vodnik, načelnik vodnikov
7. MEDVEŠEK JANKO načelnik markacistov, praporščak
8. OMERZEL VOJKO član gospodarske komisije
9. KOVAČIČ JASMINA vodnica, članica mladinskega odseka
10. ZAKŠEK TONE vodnik, načelnik mladinskega odseka, vodnik
11. MIRTIČ STANE vodnik, član markacijskega odseka, član mladinskega odseka

NADZORNI ODBOR

 1. MLAKAR ANA predsednik 
2. KARABAŠ BRANKA članica 
3. LES TONČKA članica 

ČASTNO RAZSODIŠČE

ČASTNO RAZSODIŠČE
1. PETAN ANDREJ predsednik
2. OMERZEL MARTA članica
3. GABRIČ JOŽICA članica

1. KRAMAR DRAGO načelnik vodnikov

2. HRUŠOVAR BORIS vodnik 

3. KOVAČIČ JASMINA vodnica 

4. MARTINČIČ TONE vodnik 

5. MARTINČIČ ANDREJ vodnik

6. MIRTIČ STANE vodnik

7. PERŠIČ PIA vodnica

8. RADOJČIČ MILAN vodnik

9. ZAKŠEK ANTON načelnik MO

1. ZAKŠEK TONE načelnik  

2. MIRTIČ STANE član  

3. KOVAČIČ JASMINA članica  

 1. PERŠIČ PIA načelnica

 2. MARTINČIČ ANDREJ član

GOSPODARSKI ODSEK

 1. KOSTANJŠEK FRANC predsednik 

2. KOVAČIČ IVAN član 

 3. LUPŠINA PETER član

 4. OMERZEL VOJKO član

 5. NOVAK ZVONE član 

6. ŠTAMFELJ ALOJZ član 

 7. BOGOLIN STANE član 

1. MEDVEŠEK JANKO načelnik m.

2. MIRTIČ STANE član

3. PAVLIJA IVAN član 

 1. PERŠIČ PIA načelnica

2. SIMONČIČ BREDA članica