Članstvo

Članstvo - PD Videm Krško

Smo planinsko društvo, ki vedno preizkuša kaj novega. Tudi poti, po katerih smo hodili, so vnovič drugačne.
Poleg tega vključuje članstvo nezgodna zavarovanja, omogoča številne ugodnosti pri aktivni gori v hribe in nudi popuste pri nakupih gorniške opreme.

A

Polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

B

Polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

B1

Polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

P+O

Predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

S+Š

Srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti

I

Oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti

Planinska članarina za leto 2020 prinaša prilagoditve članskega zavarovanja, katerih posledica so tudi nove, nekoliko višje cene članarine. Ohranja se lani uveden evro, ki bo namenjen Skladu planinskih koč. Evro, v ceno članarine je že vključen, prispevamo vsi člani, razen predšolskih in osnovnošolskih otrok (P+O članarina). V primeru članstva v več društvih PZS, ni več treba poravnati dveh članarin v celoti. Članarino za leto 2020 bo mogoče poravnati že od 15. decembra 2019 dalje. (vir PZS)

Kategorija članstva

članarina [€]

A

 

60,00

A/d - družinski popust

54,60

B

 

28,00

B/d - družinski popust

22,60

B1

 

21,00

B/člani društev v tujini

 

14,75

S+Š

 

18,50

S+Š/d - družinski popust

15,00

P+O

 

8,00

P+O/d - družinski popust

6,40

IN

 

8,00

IN/d - družinski popust

6,60

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 15,85 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

Pristopno izjavo št. 325 ( velja za naše društvo ) izpolni vsak, ki se želi na novo včlaniti v društvo PD Videm.

Izpolnjen in podpisan obrazec lahko:

  • pošlje po pošti na društvo ali
  • odda vodniku na turi ali
  • računovodkinji.

Ko plača članarino (TRR društva), se vpišejo  podatki preko programa društva v evidenco članov PZS in v roku enega tedna prejme član tudi člansko izkaznico. Do prejema članske izkaznice velja potrdilo, ki ga prejme ob plačilu članarine.  

pristopna izjava)

PD VIDEM KRŠKO - pristopna  izjava

Za tiste, ki so že člani društva velja, da lahko plačajo članarino in dobijo znamkico pri vodnikih ali pri blagajničarki. Članarino pa lahko plačajo tudi na TRR društva: SI56 0298-0009-1287-733


Za potrebe evidence in sprotnega obveščanja lahko izpolnete tudi spletni obrazec, na katerem potrdite obstoječe osebne podatke:


ABB1P+OS+ŠI